Besplatni mini-MBA za goričke poduzetnike

Proteklog vikenda (22. i 23. rujna 2017.) u prostorima Razvojne agencije Grada Velika Gorica – VE-GO-RA održana je prva u nizu besplatnih edukacija za poduzetnike, na temu: Upravljanje ljudskim potencijalima (više informacija na VEGORA stranici.).IMG_20170922_151510

Edukaciju je u suradnji s Razvojnom agencijom održao Boost d.o.o., tj. direktor tvrtke gospodin Vitomir Lučić. Neke od glavnih točaka edukacije bile su: regrutacija, selekcija, edukacija, upravljanje učinkom, sustav nagrađivanja i zakonske odredbe vezane uz upravljanje ljudskim potencijalima. Dobar odaziv i zainteresiranost prisutnih najavili su kvalitetan ciklus edukacija mladih poduzetnika.

Advertisements

Savjetovanje o GDPR-u u Velikoj Gorici

 

IMG_20170914_090235

Tvrtka Boost je, u suradnji s Razvojnom agencijom grada Velike Gorice, dana 14.09.2017. odradila savjetovanje djelatnika u javnoj upravi i realnom sektoru vezan oza nadolazeću Uredbu EU koja se odnosi na jaču zaštite osobnih podataka, a koja stupa na snagu krajem svibnja 2018. godine.

Budući da Uredba uvelike mijenja način na koje su sve institucije funkcionirale do sada, priprema prilagobe i samo uaklđenje s novim zakonskim obavezama je već sada aktualna.

Tijekom nekoliko sati, savjetovanje se pretvorilo u kvalitetnu raspravu o svim segmentima reorganizacije poslovanja i definiranja internih procedura i procesa, te se može zaključiti da je svjesnost polaznika savjetovanja bitno veća, ne samo u smislu usklade s GDPR-om, nego i općenito reorganizacije interne organizacije poslovanja.

Pozivamo sve institucije koje imaju potrebu dobiti više informacija o nadolazećoj Uredbi da nas kontaktiraju kako bi se dogovorio termin savjetovanja.

OTVOREN NATJEČAJ – Certifikacijom proizvoda do tržišta

Kako dokazati kvalitetu stranom partneru? 

 1. Kupili ste strojeve za proizvodnju?
 2. Imate kvalitetne proizvode / pružate kvalitetne usluge?
 3. Detektirali ste ciljano tržište / kupce?

Ali nemate preduvjete za plasman svojih proizvoda!

Kako EU sredstvima certificirati proizvode?

 Putem natječaja– Certifikacijom proizvoda do tržišta

 

Prihvatljivi prijavitelji: Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik

Najniži iznos bespovratne potpore: 20.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratne potpore: 1.000.000,00 HRK

Maksimalan intenzitet potpore:

 • Mikro i malo poduzeće – do 85 % prihvatljivih troškova
 • Srednje poduzeće – do 65 % prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi:

 1. troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 2. prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
 3. troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 4. ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 5. troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 6. troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti projekta

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan sa navedenom temom, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

 Kontaktirajte nas s povjerenjem:

 

Boost d.o.o.

Cebini 28/II-Buzin

E-mail: sales@boost.hr

Tel: +385 1 440 0475

GSM: +385 99 331 4550

 

Licenciranje računovođa

Ministarstvo financija objavilo je priopćenje prema kojem se primjena obaveze licenciranja računovođa odgađa s 1. siječnja 2018. na 1. siječanj 2019. godine kako bi se osiguralo dodatno vrijeme za izradu analiza i mogućih rješenja uređenja računovodstvene profesije.

Za bilo koju novu zakonsku obavezu potrebno je izraditi procjenu učinaka propisa, a od polovice ove godine i primijeniti Test malog i srednjeg poduzetništva, kao dodatni mehanizam koji će kontrolirati kvalitetu propisa za male i srednje poduzetnike, upravo u cilju sprečavanja donošenja propisa koji su skupi i  neučinkoviti i predstavljaju novi trošak i barijeru kako za pokretanje posla, ali i za postojeće poduzetnike.

Za sada su okvirne procjene kako bi uvođenje ove vrste certificiranja stajalo oko 30.000 kn,  procjenjuje se kako bi se  odnosilo na oko 14.000 poslovnih subjekata i njihovih zaposlenika, što bi neminovno poskupilo i usluge računovodstva tj. povećalo bi troškove ostalih malih i srednjih poduzetnika, koji njihove usluge koriste.

Treba napomenuti i kako računovodstvena profesija, u sadašnjem obliku, oslobođena licenciranja, vrlo kvalitetno egzistira i to posljednjih nekoliko desetljeća te bi nastavak ove inicijative značio neshvatljivu i neopravdanu administrativnu prepreku.

Službeni automobil

Za sve one koji još nisu sigurni u zakonsku proceduru oko korištenja službenog vozila, samo mali podsjetnik kakva je trenutna regulativa.

Kada govorimo o poreznom tretmanu korištenja službenih osobnih automobila od strane članova uprave društva, a u pravilu se radi o tzv. 24-satnom korištenju, potrebno je naglasiti da se on razlikuje ovisno o tome je li član uprave zaposlen u društvu ili nije, radi li se o vlasniku (dioničaru, udjeličaru) društva te razdoblju nabave/korištenja automobila.

Član uprave zaposlen u društvu

Kada se radi o 24-satnom korištenju službenog osobnog automobila od strane člana uprave zaposlenog u društvu, tada se porezni tretman ne razlikuje od situacija kada se to omogućuje bilo kojem drugom radniku društva.Stoga, radi se o ostvarivanju primitka u naravi po osnovi nesamostalnog rada (plaće u naravi) koji se može utvrđivati na način propisan Pravilnikom o porezu na dohodak, i to:

 • u visini 1% nabavne vrijednosti automobila (uvećano za PDV), ako je automobil kupljen ili unajmljen u okviru financijskog leasinga ili
 • u visini 20% rate operativnog leasinga ili dugotrajnog najma (uvećano za PDV) ili
 • prema opsegu stvarnog korištenja u visini 2,00 kn po prijeđenom km.Propisani iznos primitka u naravi potrebno je preračunatom stopom uvećati na bruto te obračunati propisane iznose poreza, prireza i doprinosa.

Član uprave nije zaposlen, nije vlasnik

Ako se radi o članu uprave koji nije zaposlen u društvu te nije udjeličar/dioničar društva, tada se korištenje službenog osobnog automobila u privatne svrhe smatra primitkom u naravi po osnovi drugog dohotka.Iznos primitka u naravi utvrđuje se u istim iznosima kao i kod člana uprave koji je zaposlen, ali se uvećava na bruto i oporezuje kao drugi dohodak.Kao i kod plaće u naravi, a radi činjenice da se predmetni primitak oporezuje porezom na dohodak (kao drugi dohodak), svi troškovi korištenja automobila porezno su priznati.

Član uprave nije zaposlen, ali je vlasnik

Kada službeni osobni automobil društva za svoje privatne potrebe koristi vlasnik društva koji nije zaposlen, tada se radi o izuzimanju koje se oporezuje porezom na dohodak od kapitala.U takvim slučajevima, potrebno je voditi računa da se vrijednost primitka u naravi ne može utvrđivati na isti način kao u prethodna dva slučaja.Prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak, primici po osnovi izuzimanja utvrđuju se prema usporedivoj tržišnoj vrijednosti, odnosno prema onoj vrijednosti koju bi vlasnik društva trebao platiti na tržištu za istovjetno korištenje (najam) automobila.Nakon što se utvrdi primitak u naravi prema usporedivoj tržišnoj vrijednosti, isti je potrebno uvećati na bruto te obračunati pripadajući porez (36%) i prirez.