Prava i obaveze u slučaju poziva na vojnu vježbu

RADNO PRAVNI STATUS PRIČUVNIKA

Svaki razvrstani pričuvnik koji je pozvan na osposobljavanje ili vježbu i koji je primio poziv dužan je obavijestiti svog poslodavca da ga u razdoblju navedenom u pozivu neće biti na radnom mjestu. Po završetku osposobljavanja ili vježbe isti će dobiti potvrdu kojom će opravdati svoj izostanak s posla.

Temeljem članka 224. Zakona o radu reguliran je radno pravni status pričuvnika za vrijeme izvršavanja vojne obveze.
Temeljem stavka 3. istog članka Zakona o radu poslodavac ostvaruje pravo na troškove naknade plaće i drugih materijalnih prava pričuvnika koji su pozvani radi izvršavanja vojne obveze.

Navedenu naknadu poslodavac ostvaruje na pisani zahtjev u kojem obvezno navodi iznos koji potražuje te IBAN na koji se treba izvršiti isplata naknade. Uz pisani zahtjev treba priložiti potvrdu koju pričuvnik dobije nakon izvršavanja vojne obveze i dokaz da je pričuvniku isplaćena plaća za mjesec u kojem je bio na izvršavanju vojne obveze (obračun isplaćene plaće).
Pisani zahtjev uz priloženu dokumentaciju dostavlja na adresu:
Ministarstvo obrane RH, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Sančićeva 6, 10000 Zagreb.

 

PRAVA PRIČUVNIKA ZA VRIJEME IZVRŠAVANJA VOJNE OBVEZE

Pravilnikom o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze, u poglavlju XII Naknade, regulirana su sljedeća prava:
– pravo na naknadu troškova prijevoza,
– zadržavanje prava i dužnosti iz radnog odnosa sukladno odredbama Zakon o radu,
– pričuvnicima koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti pripada mirovina, odnosno novčana naknada i dok izvršavaju vojnu obvezu.
U tijeku je postupak izmjena i dopuna istog Pravilnika kojima se propisuje pravo na novčanu naknadu po danu sudjelovanja u izvršavanju vojne obveze, a visina naknade će biti utvrđena Odlukom ministra obrane.

Radin print uvodi ISO 9001:2015 normu

Tvrtka Boost je dana 6. listopada 2017. godine potpisala ugovor o poslovnoj suradnji s tvrtkom Radin print.

Ugovorom je definirano da će Boost pomoći u implementaciji ISO 9001:2015 norme i odraditi dodatni konzalting u analizi stanja i pripremi dodatne interne dokumentacije vezano za zaštitu okoliša i zaštitu na radu.

Izuzetno je veliko zadovoljstvo surađivati s tvrtkom koja želi otići i dalje od zakonskog minimuma te dati veći doprinos zaštiti zdravlja svojih zaposlenika i veći doprinos očuvanju okoliša.