Natječaj: “Certifikatom do tržišta”

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

„Certifikatom do tržišta“

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): 20.000,00 kuna – 1.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi:
 1. troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 2. prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik
 3. troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 4. ocjenjivanje sukladnosti proizvoda od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 5. troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 6. troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti projekta
 • Intenzitet potpore: 65% – 85% prihvatljivih troškova

 

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr

 

Advertisements

Natječaj: „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti putem informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

„Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti putem informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): 100.000,00 kuna – 1.000.000,00 kuna
 • Intenzitet potpore: 65% – 85% prihvatljivih troškova
 • Prihvatljivi troškovi:
 1. troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera
 2. troškovi za licence za nadogradnju softvera
 3. troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju
 4. troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava
 5. troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava
 6. troškovi vođenja projekta

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr

Natječaj: „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

„Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ = SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): 100.000,00 kuna – 1.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi:
 1. nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH
 2. prezentacije u okviru sajma na kojem se sudjeluje kao izlagač
  3. troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
  4. izrada promotivnog materijala za nastup na sajmu
  5. sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima
 • Intenzitet potpore: 65% – 85% prihvatljivih troškova

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr

Natječaj: „Unapređenje poslovanja mikro MSP-ova uvođenjem IKT“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

„Unapređenje poslovanja mikro MSP-ova uvođenjem IKT“ (vaučeri) = IZRADA WEB STRANICA

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): do 75.000,00 kuna
 • Prihvatljive aktivnosti uključuju uvođenje i primjenu softverskih unapređenja poslovanja mikro poduzeća uvođenjem IKT u poslovanje kroz: web stranice, e-commerce i sl.
 • Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr

Natječaj: „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

„Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom“ = UVOĐENJE ISO CERTIFIKATA

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): do 380.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi:
 1. troškovi pripreme (snimka stanja, definicija projekta, modela sustava i postavljanje ciljeva)
 2. troškovi pripreme dokumentacije za stjecanje certifikata
 3. uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
 4. savjetodavne i konzultantske usluge
 5. nabava (kupnja) norma
 6. edukacija djelatnika
 • Intenzitet potpore: 55% – 75% prihvatljivih troškova

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr

Natječaj: „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova“ = GRADNJA HALE I KUPNJA STROJEVA

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): 500.000,00 kuna – 15.000.000,00 kuna
 • Prihvatljive aktivnosti:
 1. Ulaganje u materijalnu imovinu
 2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu
 3. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 4. Sudjelovanje na sajmovima
 5. Usavršavanje
 6. Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije, Proračuna projekta
 7. Uvođenje grijanja i hlađenja
 • Intenzitet potpore:
 • Regionalne potpore: 35% za srednje i 45% za mikro i male poduzetnike.
 • Potpore za savjetodavne usluge: 50% prihvatljivih troškova
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 50% prihvatljivih troškova.
 • Potpore za usavršavanje: 60% za srednje i 70% za mikro i male poduzetnike
 • Potpore male vrijednosti (de minimis): 50% prihvatljivih troškova.

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr