HAK surađuje s tvrtkom Boost na projektu usklađivanja s GDPR-om

hak-logo-square-512px

Hrvatski autoklub je nacionalna, neprofitna i nestranačka udruga u koju su udruženi autoklubovi, te građani, vozači i vlasnici vozila na motorni pogon. U ovom trenutku u Hrvatski autoklub udruženo je 70 autoklubova s cijelog područja Republike Hrvatske, a udruga broji više od 227.000 aktivnih članova i korisnika članskih pogodnosti.

Hrvatski autoklub obnaša niz različitih djelatnosti: sustav članskih prava i pogodnosti za članove Hrvatskog autokluba; tehnička pomoć vozačima na cesti; touring pomoć i touring usluge članovima i ostalim vozačima; informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta; sigurnost i preventiva u prometu; izdavačka djelatnost; zaštita okoliša.

Prema Zakonu o Hrvatskom autoklubu te Zakonu o sigurnosti prometa na cestama  Hrvatski autoklub ovlašten je i zadužen za obnašanje značajnih javnih ovlasti kao što su: pružanje tehničke pomoći vozačima na cestama; informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta u Republici Hrvatskoj; izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola; dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu; preuzimanje, prikupljanje, čuvanje i prodaja vozila i plovila pod carinskim nadzorom. Odlukama tijela državne uprave, Hrvatskom autoklubu povjerena je i: organizacija i provedba vozačkih ispita za sve kategorije i vrste vozila; obavljanje stručnog nadzora nad subjektima koji obavljaju osposobljavanje kandidata za vozače; obavljanje stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila; organizacija i provođenje homologacije vozila; prikupljanje, čuvanje i prodaja vozila i plovila pod carinskim nadzorom i dr.

Hrvatski autoklub započeo je projekt usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti osobnih podatka (GDPR), a za vanjskog partnera koji će im operativno pomoći izabrali su tvrtku Boost d.o.o.

Zahvaljujemo se Hrvatskom autoklubu na ukazanom povjerenju.

Advertisements

Što su kriptovalute i kako se oporezuju?

Kriptovalute

U zadnje vrijeme u medijima se sve više spominju kriptovalute i trgovanje s kriptovalutama.

No znate li što su kriptovalute i po čemu se razlikuju od „običnih“ valuta? Prenosimo informacije koje je izradila tvrtka PEHAL d.o.o.

Za kriptovalute možemo reći da su novi oblik digitalnog novca koji funkcionira i nastaje na temelju složenih kriptografskih algoritama na računalnim mrežama. U samoj primjeni, kriptovalute nemaju svoj fizički oblik, koriste se isto kao plaćanje karticom ili prijenos novca na drugi račun. To su samo promjene zapisa na računima, bez fizičke razmjene novca.

Kriptovalute su se počele pojavljivati 2009. godine, a prva kriptovaluta bila je Bitcoin. Od tada je stvoren velik  broj kriptovaluta, a neke od popularnijih su Litecoin, Ethereum , Zcash, Dash, Monero i druge. U smislu tržišne kapitalizacije, broja korisnika i popularnosti, Bitcoin je najpopularnija kriptovaluta, no u zadnjih nekoliko mjeseci doživjela je veliki pad vrijednosti.

Nasuprot „običnih“ valuta koje se temelje na centraliziranom sustavu, kriptovalute se temelje na decentraliziranom sustavu. To znači da ne postoje autoritativni centri poput banaka ili državnih agencija koje stoje iza njih. Kao prednosti možemo navesti jednostavnije, sigurnije i jeftinije obavljanje transakcija. S druge strane kriptovalute često mijenjaju vrijednost pa se tu lako može izgubiti novac.

Kako do kriptovaluta?

Kako biste došli do kriptovalute možete ju kupiti, zaraditi ili „izrudariti“. Kriptovalute se mogu kupiti na mnogim online mjenjačnicama. Kriptovalutu možete i zaraditi tako da uvedete plaćanje kriptovalutom (npr. Bitcoinom) za svoje proizvode i usluge. U tu svrhu postoji sustavi koji Vam omogućavaju takav način plaćanja. Neki od njih su BitPay, Coinbase, Coinkite. Vrlo popularan način generiranja kriptovaluta je i „rudarenje“. „Rudarenje“ se odnosi na način potvrđivanja transakcija u mreži. Potvrđivanje transakcija je složen proces koji provode računala, čime dolazi do velikog opterećenja procesora računala. Ova opcija zahtjeva određenu investiciju u odgovarajuću opremu.

Da bi koristili kriptovalute potreban Vam je i digital wallet odnosno digitalni novčanik. Digitalni novčanik naziv je za različite aplikacije koje služe za spajanje s bazom podataka te na temelju privatnog ključa određuju sve Vaše transakcije i na temelju toga izračunavaju trenutno stanje na računu.

Kako se oporezuju kriptovalute u Hrvatskoj?

Trgovanje kriptovalutama smatra se financijskom transakcijom te se samim time na dohodak ostvaren na temelju trgovanja kriptovalutama plaća porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka. Prema Zakonu o porezu na dohodak porezni obveznik je sam obavezan porez na dohodak od kapitala obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini.

Ako porezni obveznik ostvari gubitak na prodaji kriptovalute u jednoj kalendarskoj godini, taj gubitak može odbiti isključivo od drugih kapitalnih dobitaka u toj godini. Kako je tržište kriptovalutama vrlo nestabilno, gubici su mogući, a može se dogoditi da porezni obveznik svoj gubitak neće moći vrednovati, odnosno neće biti u mogućnosti smanjiti si poreznu osnovicu poreza na dohodak.

U slučaju ako bi se prodaja kriptovaluta obavljala kao djelatnost nekog trgovačkog društva ili ako bi fizička osoba koja plaća porez na dohodak prešla u sustav poreza na dobitak, tada bi se na prihode od prodaje kriptovaluta obračunavao porez na dobitak.

Koliko iznosi porez na kriptovalute?

Porez se plaća po stopi od 12%, a potom se uvećava za prirez koji propišu općine i gradovi. Porez plaćen po osnovi kapitalnih dobitaka smatrat će se konačnim, što znači da se neće uzeti u obzir u godišnjem obračunu poreza na dohodak i da porezni obveznik po toj osnovi neće morati podnijeti godišnju poreznu prijavu, ali ni moći ostvariti povrat, kao ni veću razliku za uplatu.

Procedura prijave poreza

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, porezni obveznici dužni su dostaviti JOPPD izvješće Poreznoj upravi prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine, u kojem iskazuju ukupno ostvarene kapitalne dobitke u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke te za pripadajuće troškove koji su naplaćeni na teret poreznog obveznika. Porezni obveznik koji ostvari dohodak od kapitala izravno iz inozemstva mora Poreznoj upravi podnijeti prijavu na obrascu RPO zbog upisa u registar obveznika poreza na dohodak.

Gostovanje na Jumpstart predavanju

Dana 01.03.2018. tvrtka Boost gostovala je na predavanju Jumpstart – isplativa poslovna ideja u organizaciji tvrtke Bijeli svijet.
Tvrtka Bijeli svijet (Bright World) uspješno nastavlja ciklus otvorenih predavanja koja pomažu potencijalnim poduzetnicima. Tema ovog predavanja bila je prenošenje najboljih svjetskih praksi i iskustva o otvaranju samoposlužnih i uslužnih praonica rublja. Naša konzultantica Marijana Polenus objasnila je kako osnovati tvrtku te koji su sve koraci potrebni za najbolji početak realizacije vlastite poslovne ideje, odnosno vlastite tvrtke.
Dobar odaziv prisutnih najavio je kvalitetan ciklus edukacija poduzetnika. Tim Boost nastavit će dosadašnju uspješnu suradnju s tvrtkom Bijeli svijet kao i na edukaciji poduzetnika!