HAK surađuje s tvrtkom Boost na projektu usklađivanja s GDPR-om

hak-logo-square-512px

Hrvatski autoklub je nacionalna, neprofitna i nestranačka udruga u koju su udruženi autoklubovi, te građani, vozači i vlasnici vozila na motorni pogon. U ovom trenutku u Hrvatski autoklub udruženo je 70 autoklubova s cijelog područja Republike Hrvatske, a udruga broji više od 227.000 aktivnih članova i korisnika članskih pogodnosti.

Hrvatski autoklub obnaša niz različitih djelatnosti: sustav članskih prava i pogodnosti za članove Hrvatskog autokluba; tehnička pomoć vozačima na cesti; touring pomoć i touring usluge članovima i ostalim vozačima; informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta; sigurnost i preventiva u prometu; izdavačka djelatnost; zaštita okoliša.

Prema Zakonu o Hrvatskom autoklubu te Zakonu o sigurnosti prometa na cestama  Hrvatski autoklub ovlašten je i zadužen za obnašanje značajnih javnih ovlasti kao što su: pružanje tehničke pomoći vozačima na cestama; informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta u Republici Hrvatskoj; izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola; dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu; preuzimanje, prikupljanje, čuvanje i prodaja vozila i plovila pod carinskim nadzorom. Odlukama tijela državne uprave, Hrvatskom autoklubu povjerena je i: organizacija i provedba vozačkih ispita za sve kategorije i vrste vozila; obavljanje stručnog nadzora nad subjektima koji obavljaju osposobljavanje kandidata za vozače; obavljanje stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila; organizacija i provođenje homologacije vozila; prikupljanje, čuvanje i prodaja vozila i plovila pod carinskim nadzorom i dr.

Hrvatski autoklub započeo je projekt usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti osobnih podatka (GDPR), a za vanjskog partnera koji će im operativno pomoći izabrali su tvrtku Boost d.o.o.

Zahvaljujemo se Hrvatskom autoklubu na ukazanom povjerenju.

Advertisements

Što su kriptovalute i kako se oporezuju?

Kriptovalute

U zadnje vrijeme u medijima se sve više spominju kriptovalute i trgovanje s kriptovalutama.

No znate li što su kriptovalute i po čemu se razlikuju od „običnih“ valuta? Prenosimo informacije koje je izradila tvrtka PEHAL d.o.o.

Za kriptovalute možemo reći da su novi oblik digitalnog novca koji funkcionira i nastaje na temelju složenih kriptografskih algoritama na računalnim mrežama. U samoj primjeni, kriptovalute nemaju svoj fizički oblik, koriste se isto kao plaćanje karticom ili prijenos novca na drugi račun. To su samo promjene zapisa na računima, bez fizičke razmjene novca.

Kriptovalute su se počele pojavljivati 2009. godine, a prva kriptovaluta bila je Bitcoin. Od tada je stvoren velik  broj kriptovaluta, a neke od popularnijih su Litecoin, Ethereum , Zcash, Dash, Monero i druge. U smislu tržišne kapitalizacije, broja korisnika i popularnosti, Bitcoin je najpopularnija kriptovaluta, no u zadnjih nekoliko mjeseci doživjela je veliki pad vrijednosti.

Nasuprot „običnih“ valuta koje se temelje na centraliziranom sustavu, kriptovalute se temelje na decentraliziranom sustavu. To znači da ne postoje autoritativni centri poput banaka ili državnih agencija koje stoje iza njih. Kao prednosti možemo navesti jednostavnije, sigurnije i jeftinije obavljanje transakcija. S druge strane kriptovalute često mijenjaju vrijednost pa se tu lako može izgubiti novac.

Kako do kriptovaluta?

Kako biste došli do kriptovalute možete ju kupiti, zaraditi ili „izrudariti“. Kriptovalute se mogu kupiti na mnogim online mjenjačnicama. Kriptovalutu možete i zaraditi tako da uvedete plaćanje kriptovalutom (npr. Bitcoinom) za svoje proizvode i usluge. U tu svrhu postoji sustavi koji Vam omogućavaju takav način plaćanja. Neki od njih su BitPay, Coinbase, Coinkite. Vrlo popularan način generiranja kriptovaluta je i „rudarenje“. „Rudarenje“ se odnosi na način potvrđivanja transakcija u mreži. Potvrđivanje transakcija je složen proces koji provode računala, čime dolazi do velikog opterećenja procesora računala. Ova opcija zahtjeva određenu investiciju u odgovarajuću opremu.

Da bi koristili kriptovalute potreban Vam je i digital wallet odnosno digitalni novčanik. Digitalni novčanik naziv je za različite aplikacije koje služe za spajanje s bazom podataka te na temelju privatnog ključa određuju sve Vaše transakcije i na temelju toga izračunavaju trenutno stanje na računu.

Kako se oporezuju kriptovalute u Hrvatskoj?

Trgovanje kriptovalutama smatra se financijskom transakcijom te se samim time na dohodak ostvaren na temelju trgovanja kriptovalutama plaća porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka. Prema Zakonu o porezu na dohodak porezni obveznik je sam obavezan porez na dohodak od kapitala obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini.

Ako porezni obveznik ostvari gubitak na prodaji kriptovalute u jednoj kalendarskoj godini, taj gubitak može odbiti isključivo od drugih kapitalnih dobitaka u toj godini. Kako je tržište kriptovalutama vrlo nestabilno, gubici su mogući, a može se dogoditi da porezni obveznik svoj gubitak neće moći vrednovati, odnosno neće biti u mogućnosti smanjiti si poreznu osnovicu poreza na dohodak.

U slučaju ako bi se prodaja kriptovaluta obavljala kao djelatnost nekog trgovačkog društva ili ako bi fizička osoba koja plaća porez na dohodak prešla u sustav poreza na dobitak, tada bi se na prihode od prodaje kriptovaluta obračunavao porez na dobitak.

Koliko iznosi porez na kriptovalute?

Porez se plaća po stopi od 12%, a potom se uvećava za prirez koji propišu općine i gradovi. Porez plaćen po osnovi kapitalnih dobitaka smatrat će se konačnim, što znači da se neće uzeti u obzir u godišnjem obračunu poreza na dohodak i da porezni obveznik po toj osnovi neće morati podnijeti godišnju poreznu prijavu, ali ni moći ostvariti povrat, kao ni veću razliku za uplatu.

Procedura prijave poreza

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, porezni obveznici dužni su dostaviti JOPPD izvješće Poreznoj upravi prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine, u kojem iskazuju ukupno ostvarene kapitalne dobitke u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke te za pripadajuće troškove koji su naplaćeni na teret poreznog obveznika. Porezni obveznik koji ostvari dohodak od kapitala izravno iz inozemstva mora Poreznoj upravi podnijeti prijavu na obrascu RPO zbog upisa u registar obveznika poreza na dohodak.

Gostovanje na Jumpstart predavanju

Dana 01.03.2018. tvrtka Boost gostovala je na predavanju Jumpstart – isplativa poslovna ideja u organizaciji tvrtke Bijeli svijet.
Tvrtka Bijeli svijet (Bright World) uspješno nastavlja ciklus otvorenih predavanja koja pomažu potencijalnim poduzetnicima. Tema ovog predavanja bila je prenošenje najboljih svjetskih praksi i iskustva o otvaranju samoposlužnih i uslužnih praonica rublja. Naša konzultantica Marijana Polenus objasnila je kako osnovati tvrtku te koji su sve koraci potrebni za najbolji početak realizacije vlastite poslovne ideje, odnosno vlastite tvrtke.
Dobar odaziv prisutnih najavio je kvalitetan ciklus edukacija poduzetnika. Tim Boost nastavit će dosadašnju uspješnu suradnju s tvrtkom Bijeli svijet kao i na edukaciji poduzetnika!

Natječaj: “Certifikatom do tržišta”

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

„Certifikatom do tržišta“

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): 20.000,00 kuna – 1.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi:
 1. troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 2. prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik
 3. troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 4. ocjenjivanje sukladnosti proizvoda od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 5. troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 6. troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti projekta
 • Intenzitet potpore: 65% – 85% prihvatljivih troškova

 

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr

 

Natječaj: „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti putem informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

„Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti putem informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): 100.000,00 kuna – 1.000.000,00 kuna
 • Intenzitet potpore: 65% – 85% prihvatljivih troškova
 • Prihvatljivi troškovi:
 1. troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera
 2. troškovi za licence za nadogradnju softvera
 3. troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju
 4. troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava
 5. troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava
 6. troškovi vođenja projekta

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr

Natječaj: „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

„Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ = SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): 100.000,00 kuna – 1.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi:
 1. nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH
 2. prezentacije u okviru sajma na kojem se sudjeluje kao izlagač
  3. troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
  4. izrada promotivnog materijala za nastup na sajmu
  5. sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima
 • Intenzitet potpore: 65% – 85% prihvatljivih troškova

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr

Natječaj: „Unapređenje poslovanja mikro MSP-ova uvođenjem IKT“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

„Unapređenje poslovanja mikro MSP-ova uvođenjem IKT“ (vaučeri) = IZRADA WEB STRANICA

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): do 75.000,00 kuna
 • Prihvatljive aktivnosti uključuju uvođenje i primjenu softverskih unapređenja poslovanja mikro poduzeća uvođenjem IKT u poslovanje kroz: web stranice, e-commerce i sl.
 • Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr

Natječaj: „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

„Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom“ = UVOĐENJE ISO CERTIFIKATA

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): do 380.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi:
 1. troškovi pripreme (snimka stanja, definicija projekta, modela sustava i postavljanje ciljeva)
 2. troškovi pripreme dokumentacije za stjecanje certifikata
 3. uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
 4. savjetodavne i konzultantske usluge
 5. nabava (kupnja) norma
 6. edukacija djelatnika
 • Intenzitet potpore: 55% – 75% prihvatljivih troškova

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr

Natječaj: „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je objavilo je novi indikativni plan objave Poziva za 2018. godinu. Planirano je otvaranje 43 natječaja u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Većina poziva će biti otvorena krajem svakog kvartala, dok će se intenzitet potpore kretati od 35% do 85% prihvatljivih troškova.

Od ukupno 43 poziva njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, a ističe se:

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova“ = GRADNJA HALE I KUPNJA STROJEVA

 • Iznos bespovratne potpore (po projektu): 500.000,00 kuna – 15.000.000,00 kuna
 • Prihvatljive aktivnosti:
 1. Ulaganje u materijalnu imovinu
 2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu
 3. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 4. Sudjelovanje na sajmovima
 5. Usavršavanje
 6. Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije, Proračuna projekta
 7. Uvođenje grijanja i hlađenja
 • Intenzitet potpore:
 • Regionalne potpore: 35% za srednje i 45% za mikro i male poduzetnike.
 • Potpore za savjetodavne usluge: 50% prihvatljivih troškova
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 50% prihvatljivih troškova.
 • Potpore za usavršavanje: 60% za srednje i 70% za mikro i male poduzetnike
 • Potpore male vrijednosti (de minimis): 50% prihvatljivih troškova.

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: boost@boost.hr
Web: www.boost.hr

Od 1. siječnja 2018. – Obrazac PK samo u obliku elektroničkog zapisa

Od 1. siječnja 2018. Porezna uprava izdaje poreznu karticu – Obrazac PK samo u obliku elektroničkog zapisa.

Elektroničkim zapisom Obrasca PK smatra se onaj obrazac koji ima oznaku elektroničkog zapisa i koji nije potpisan vlastoručnim potpisom ovlaštenog službenika i nema otisak pečata nadležne ispostave Porezne uprave. Isti se ne smatra Obrascem PK izdanom u papirnatom obliku.

Porezne kartice izdane u papirnatom obliku zaključno s 31. prosincem 2017. (Porezne kartice na kojima se nalazi potpis službene osobe i otisak pečata nadležne ispostave Porezne uprave) pri raskidu radnog odnosa ili prestanku isplate mirovine ili pri promjeni podataka potrebno je vratiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Izdani elektronički zapisi Obrasca PK u navedenim slučajevima ne vraća se nadležnoj ispostavi.

U nastavku su odgovori na najčešće postavljena pitanja:

 1. Jesu li poslodavci dužni preuzeti obvezu izdavanja novih i upisa promjena na PK karticama?

Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak za  poslodavce nije propisana obveza izdavanja PK kartice odnosno obveza  upisa  promjena na PK kartici već je poslodavcima samo dana mogućnost  izdavanja/upisa promjena na istoj. Naime, u skladu s Zakonom o porezu na  dohodak izdavanje i/ili upis promjena podataka na PK kartici omogućen je na  tri načina:

 • putem Porezne uprave ili
 • putem sustava e-građani (sam radnik) ili
 • putem e-porezne (poslodavac)
 1. Koju dokumentaciju je poslodavac dužan prikupiti u slučaju izdavanja i/ili promjena PK kartice?

U slučaju ako zahtjev za izdavanja odnosno promjenu podataka na Obrascu PK kartici u ime radnika predaje poslodavac putem sustava ePorezna, prije bilo kakvog postupanja poslodavac mora ishoditi pismenu suglasnost radnika te nakon toga poslati zahtjev nadležnoj Poreznoj upravi. Poslodavac nije dužan prikupljati niti dostavljati Poreznoj upravi dokaze odnosno dokumentaciju temeljem kojih radnik traži izmjene (primjerice rodni list, vjenčani list i sl.). Porezna uprava, nakon zaprimanja zahtjeva, provesti će postupak provjere i ako može sama, putem dostupnih podataka, utvrditi opravdanost zahtjeva provesti će tražene izmjene i o tome obavijestiti poslodavca putem sustava ePorezna. U slučaju potrebe dodatnog dokazivanja Porezna uprava obavijestiti će poslodavca, opet putem sustava ePorezna,  o tome da radi obrade zahtjeva, postoji potreba da  radnik dođe u nadležnu ispostavu Porezne uprave, radi dodatnog dokazivanja činjenica navedenih u zahtjevu. Prema navedenom, poslodavac ne snosi odgovornost za točnost dostavljenog zahtjeva, već je teret dokazivanja i nadalje na radniku.

 1. Hoće li će Porezna uprava i dalje printati (tiskati) Obrasce PK ili će se sve odvijati elektroničkim putem?

U slučajevima kada poslodavac nije korisnik e-porezne, radniku će Porezna uprava izdati Obrazac PK koji će imati oznaku elektroničkog zapisa. Tako isprintan elektronički zapis Obrasca PK radnik je dužan dostaviti svom poslodavcu.

U slučajevima kada su poslodavci korisnici e-porezne Porezna uprava će svaku promjenu podataka na Obrascu PK dostaviti u pretinac poslodavca e-porezna, odnosno radniku putem sustava ePorezna (ako je radnik/građanin aktivirao uslugu eGrađani).

Ako radnik kojemu je poslodavac korisnik ePorezne zatraži izdavanje/promjenu podataka putem ispostave Porezne uprave, nadležna ispostava zaprimiti će i obraditi zahtjev, te o tome elektroničkim putem izvijestiti poslodavca, a na zahtjev radnika isprintati elektronički zapis Obrasca PK. Ovdje je potrebno napomenuti da radnik kojemu je poslodavac korisnik ePorezne nije dužan isprintani elektronički zapis Obrasca PK dostaviti svome poslodavcu.

 1. Da li će poslodavac moći koristiti osobni odbitak u slučaju kad radniku prestane radni odnos pri isplati posljednje plaće ?

U slučaju odjave radnika s obveznog mirovinskog osiguranja temeljem radnog odnosa, poslodavac od toga trenutka više ne može koristiti osobni odbitak pri isplatama koje će slijediti nakon dana odjave (npr. u slučaju raskida radnog odnosa sa 31.12. pri isplati plaće za prosinac u siječnju poslodavac ne može koristiti osobni odbitak, već se radnik svoje pravo konzumirati kod drugog (sadašnjeg poslodavca) ili u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak.