Triglav osiguranje i GPDR

triglav_239371U suradnji s partnerskom kućom Combis, koja će analizirati tehničko-tehnološko stanje u okviru usklade s GDPR-om, ugovoren je novi klijent – Triglav osiguranje d.d.

Triglav osiguranje je tvrtka koja je već oformila multidisciplinarni tim, dedicirala DPO-a, ozbiljno se pripremila za postupak snimanja stanja i potom samog uskladjivanja, procijenila je da su Combis i Boost najbolji partneri za vanjske sudionike cijelog procesa.

Advertisements

Liječnička komora pred velikim iskušenjem

social-logo

Hrvatska liječnička komora obavlja djelatnosti tijela s javnim ovlastima u smislu vođenja evidencije tko jeste i na koji način liječnik u Republici Hrvatskoj.

Imajući u vidu sve tegobe zdravstva u Hrvatskoj, činjenica jeste da se njihova djelatnost svodi na vođenje evidencije o osobnim podacima svih liječnika u zemlji. A upravo radi odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka je važno kako se upravlja osobnim podacima, te je pokrenut projekt usklađivanja s GDPR-om, a u tome će im operativno pomoći tim Boosta.

Zahvaljujemo se klijentu na povjerenju i nadamo se što bržim izmjenama u procesima i procedurama koje će osigurati kvalitetnu zaštitu osobnih podataka liječnika u RH.

GP KRK kreće u uskladu s GDPR-om

GPKRK-novi2

Tvrtka Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. je pokrenula projekt usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), a za vanjskog partnera koji će pomoći internom timu je odabrana tvrtka Boost d.o.o.

Projekt je izazovan radi velikog broja zaposlenika i međunarodnog poslovanja, ali ekspertiza internog tima i Boost djelatnika će osigurati  pravovremenu uskladu i kvalitetnu zaštitu svih zbirki osobnih podataka s kojima GP KRK d.d. dolazi u doticaj.

EU Plava karta

Ako niste znali, izvan godišnje kvote moguće je zapošljavanje visokokvalificiranih radnika – državljana trećih zemalja na temelju  »EU plave karte«, drugim riječima, za takve radnike se ne utvrđuje kvota.

Sukladno članku 191. Zakona o strancima državljanin treće države koji je visokokvalificirani radnik dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, ili policijskoj upravi/postaji prema namjeravanom mjestu boravka.

Dozvola boravka i rada (»EU plava karta«) za državljanina treće države koji je visokokvalificirani radnik istodobno je odobrenje za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvatske.

Dozvola boravka i rada može se odobriti državljaninu treće države koji uz ispunjavanje uvjeta iz članka 54. Zakona o strancima (valjana putna isprava, zdravstveno osiguranje, dokaz o sredstvima za uzdržavanje) priloži:

Ø  ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana,

Ø  dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.

»EU plava karta« izdaje se državljaninu treće države u obliku biometrijske dozvole boravka. Za sve ostale informacije, molim kontaktirati Policijsku postaju prema vašem sjedištu ili se informirati na web stranici MUP-a

 

Super Sport kreće u proces usklađivanja s GDPR-om, Boost operativno pomaže

SuperSport_Logo

Usklada s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka u mnogim industrijama nije jednostavna. Također, 6 mjeseci prije pripreme na početak procesa usklađivanja se odlučuju malobrojni, nesvjesni da je to dugačak i težak proces. Zato je za svaku pohvalu odluka tvrtke Super Sport d.o.o. da krene u cijeli proces na vrijeme.

Ujedno smo ponosni i zahvalni Super Sportu da je tvrtka Boost  odabrana za partnera u ovom projektu. Od kraja studenog 2017. godine traje proces usklađivanja s GDPR-om.

Specifičnost industrije igara na sreću je višestruka, a radi se o i visoko reguliranoj industriji. Online klađenja, fizičke poslovnice, kazina i sve ono što je u portfelju Super Sporta čini ovaj zadatak izazovnim, ali se krenulo na vrijeme.

Zahvaljujemo se Super Sportu još jednom na ukazanom povjerenju.

Prava i obaveze u slučaju poziva na vojnu vježbu

RADNO PRAVNI STATUS PRIČUVNIKA

Svaki razvrstani pričuvnik koji je pozvan na osposobljavanje ili vježbu i koji je primio poziv dužan je obavijestiti svog poslodavca da ga u razdoblju navedenom u pozivu neće biti na radnom mjestu. Po završetku osposobljavanja ili vježbe isti će dobiti potvrdu kojom će opravdati svoj izostanak s posla.

Temeljem članka 224. Zakona o radu reguliran je radno pravni status pričuvnika za vrijeme izvršavanja vojne obveze.
Temeljem stavka 3. istog članka Zakona o radu poslodavac ostvaruje pravo na troškove naknade plaće i drugih materijalnih prava pričuvnika koji su pozvani radi izvršavanja vojne obveze.

Navedenu naknadu poslodavac ostvaruje na pisani zahtjev u kojem obvezno navodi iznos koji potražuje te IBAN na koji se treba izvršiti isplata naknade. Uz pisani zahtjev treba priložiti potvrdu koju pričuvnik dobije nakon izvršavanja vojne obveze i dokaz da je pričuvniku isplaćena plaća za mjesec u kojem je bio na izvršavanju vojne obveze (obračun isplaćene plaće).
Pisani zahtjev uz priloženu dokumentaciju dostavlja na adresu:
Ministarstvo obrane RH, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Sančićeva 6, 10000 Zagreb.

 

PRAVA PRIČUVNIKA ZA VRIJEME IZVRŠAVANJA VOJNE OBVEZE

Pravilnikom o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze, u poglavlju XII Naknade, regulirana su sljedeća prava:
– pravo na naknadu troškova prijevoza,
– zadržavanje prava i dužnosti iz radnog odnosa sukladno odredbama Zakon o radu,
– pričuvnicima koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti pripada mirovina, odnosno novčana naknada i dok izvršavaju vojnu obvezu.
U tijeku je postupak izmjena i dopuna istog Pravilnika kojima se propisuje pravo na novčanu naknadu po danu sudjelovanja u izvršavanju vojne obveze, a visina naknade će biti utvrđena Odlukom ministra obrane.

Radin print uvodi ISO 9001:2015 normu

Tvrtka Boost je dana 6. listopada 2017. godine potpisala ugovor o poslovnoj suradnji s tvrtkom Radin print.

Ugovorom je definirano da će Boost pomoći u implementaciji ISO 9001:2015 norme i odraditi dodatni konzalting u analizi stanja i pripremi dodatne interne dokumentacije vezano za zaštitu okoliša i zaštitu na radu.

Izuzetno je veliko zadovoljstvo surađivati s tvrtkom koja želi otići i dalje od zakonskog minimuma te dati veći doprinos zaštiti zdravlja svojih zaposlenika i veći doprinos očuvanju okoliša.

Besplatni mini-MBA za goričke poduzetnike

Proteklog vikenda (22. i 23. rujna 2017.) u prostorima Razvojne agencije Grada Velika Gorica – VE-GO-RA održana je prva u nizu besplatnih edukacija za poduzetnike, na temu: Upravljanje ljudskim potencijalima (više informacija na VEGORA stranici.).IMG_20170922_151510

Edukaciju je u suradnji s Razvojnom agencijom održao Boost d.o.o., tj. direktor tvrtke gospodin Vitomir Lučić. Neke od glavnih točaka edukacije bile su: regrutacija, selekcija, edukacija, upravljanje učinkom, sustav nagrađivanja i zakonske odredbe vezane uz upravljanje ljudskim potencijalima. Dobar odaziv i zainteresiranost prisutnih najavili su kvalitetan ciklus edukacija mladih poduzetnika.

Savjetovanje o GDPR-u u Velikoj Gorici

 

IMG_20170914_090235

Tvrtka Boost je, u suradnji s Razvojnom agencijom grada Velike Gorice, dana 14.09.2017. odradila savjetovanje djelatnika u javnoj upravi i realnom sektoru vezan oza nadolazeću Uredbu EU koja se odnosi na jaču zaštite osobnih podataka, a koja stupa na snagu krajem svibnja 2018. godine.

Budući da Uredba uvelike mijenja način na koje su sve institucije funkcionirale do sada, priprema prilagobe i samo uaklđenje s novim zakonskim obavezama je već sada aktualna.

Tijekom nekoliko sati, savjetovanje se pretvorilo u kvalitetnu raspravu o svim segmentima reorganizacije poslovanja i definiranja internih procedura i procesa, te se može zaključiti da je svjesnost polaznika savjetovanja bitno veća, ne samo u smislu usklade s GDPR-om, nego i općenito reorganizacije interne organizacije poslovanja.

Pozivamo sve institucije koje imaju potrebu dobiti više informacija o nadolazećoj Uredbi da nas kontaktiraju kako bi se dogovorio termin savjetovanja.

OTVOREN NATJEČAJ – Certifikacijom proizvoda do tržišta

Kako dokazati kvalitetu stranom partneru? 

 1. Kupili ste strojeve za proizvodnju?
 2. Imate kvalitetne proizvode / pružate kvalitetne usluge?
 3. Detektirali ste ciljano tržište / kupce?

Ali nemate preduvjete za plasman svojih proizvoda!

Kako EU sredstvima certificirati proizvode?

 Putem natječaja– Certifikacijom proizvoda do tržišta

 

Prihvatljivi prijavitelji: Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik

Najniži iznos bespovratne potpore: 20.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratne potpore: 1.000.000,00 HRK

Maksimalan intenzitet potpore:

 • Mikro i malo poduzeće – do 85 % prihvatljivih troškova
 • Srednje poduzeće – do 65 % prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi:

 1. troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 2. prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
 3. troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 4. ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 5. troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 6. troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti projekta

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan sa navedenom temom, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

 Kontaktirajte nas s povjerenjem:

 

Boost d.o.o.

Cebini 28/II-Buzin

E-mail: sales@boost.hr

Tel: +385 1 440 0475

GSM: +385 99 331 4550