Otvoreno e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je 18.05.2018. provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za:

 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“

Dodjelom vaučera putem ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.  Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti MSP-ova vezanih uz nedostatnu i neadekvatnu primjenu e-commerce i m-commerce mrežnih rješenja u svrhu boljeg tržišnog pozicioniranja istih.

Iznos bespovratne potpore (po projektu): 15.200.000,00 HRK

Iznos potpore:  Iznos vaučera ne može biti manji od 15.000,00 HRK niti viši od 100.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: najviše do 85% prihvatljivih troškova

 U e-savjetovanju je moguće sudjelovati do 04. lipnja 2018. godine!

Ovaj Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i uključivanje u inovacijske procese“, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: sales@boost.hr
Web: www.boost.hr

Advertisements

Otvoreno e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Pripremite se na vrijeme za nadolazeće natječaje i povucite sredstva iz EU fondova!

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je 18.05.2018. provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za:

 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti.

Iznos bespovratne potpore (po projektu): 53.200.000,00 HRK

Iznos potpore:  najniži iznos 100.000,00 HRK, najviši iznos 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: mikro i malo poduzeće do 65 % prihvatljivih troškova, srednje poduzeće do 50 % prihvatljivih troškova

 U e-savjetovanju je moguće sudjelovati do 04. lipnja 2018. godine!

Ovaj Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i uključivanje u inovacijske procese“, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenom temom, PRILIKA za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije dostupna je SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Kontaktirajte nas:

Boost d.o.o.
Cebini 28/II-Buzin, Zagreb
Tel: 01/4400-475
E-mail: sales@boost.hr
Web: www.boost.hr

 

Gostovanje na radnom sastanku predstavnika autoklubova na temu GDPR

Gostovanje u HAK2

Dana 16. svibnja 2018. u Zagrebu, tvrtka Boost je održala predavanje i predstavljanje relevantnih odredbi Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) na radnom sastanku u organizaciji Hrvatskog autokluba. Osim općeg pregleda Uredbe i njenog značaja za udružene autoklubove kao zasebne pravne osobe, naglasak je stavljen na specifičnosti primjene Uredbe vezanim uz sustave članstva i tehničke pomoći Hrvatskog autokluba i udruženih autoklubova te su analizirane odredbe nedavno izglasanog  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Na sastanku su se okupili predstavnici udruženih autoklubova a kao i dosadašnja savjetovanja možemo reći kako je i ovaj radni sastanak bio vrlo konstruktivan te pružio kvalitetne informacije zainteresiranim sudionicima.

Gostovanje u HAK 1

Izglasan nacionalni Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

GDPR

U Hrvatskom saboru je izglasan Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) a sam Zakon je dostupan na sljedećem linku.

Imajući u vidu sve nejasnoće i interes javnosti, prenosimo nekoliko ključnih detalja koji su usvojeni u finalnoj verziji zakona, a koje su bile dvojbene i/ili nejasne:

 • Tijela javne vlasti« u smislu ovoga Zakona su: tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. (čl.3., st.2.)
 • AZOP (Agencija za zaštitu osobnih podataka) odgovara Hrvatskom saboru (čl.7.)
 • I dalje ostaje nejasno kako će AZOP u praksi provoditi sljedeće: „kada je propisano posebnim zakonom, može pokrenuti i ima pravo sudjelovati u kaznenim, prekršajnim, upravnim i drugim sudskim i izvansudskim postupcima zbog povrede Opće uredbe o zaštiti podataka i ovoga Zakona“ (čl.6., st.1.) budući da, ako je procedura i sadržana u drugim zakonima, ona tamo ne definira prisustvo i aktivno sudjelovanje AZOP-a
 • Postupak opoziva Ravnatelja AZOP-a može pokrenuti samo Vlada RH, nitko drugi (čl.9., st.2.)
 • Strana regulatorna tijela dolaze i obavljaju nadzor sukladno sporazumu koji će valjda biti potpisan između našeg i stranog regulatornog tijela (čl.15). Ispitanik, voditelj i izvršitelj obrade moraju biti informirani da će u nadzor doći i strano regulatorno tijelo
 • Dobna granica za davanje suglasnosti/privole je 16 godina (čl.19., st.1.)
 • Osiguravajuća industrija bi u spektru usluga životnih osiguranja mogla imati operativnih problema u poslovanju zbog članka 20, stavak 1, gdje tekst zakona kaže: „Zabranjena je obrada genetskih podataka radi izračuna izgleda bolesti i drugih zdravstvenih aspekata ispitanika u okviru radnji za sklapanje ili izvršavanje ugovora o životnom osiguranju i ugovora s klauzulama o doživljenju“. Stavak 2 ovog članka kaže da se privolom ispitanika ne može ukinuti ova zabrana
 • Javni sektor će imati problema u promjenama u načinu poslovanja zbog rečenice u članku 21, stavak 1, a koja glasi: „U tijelima javne vlasti obrada biometrijskih podataka može se provoditi samo ako je određena zakonom i ako je nužna za zaštitu osoba, imovine, klasificiranih podataka ili poslovnih tajni, uzimajući u obzir da ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom biometrijskih podataka iz ovoga članka“. Primjerice, dječji vrtići su jako skloni fotografiranju djece.
 • Realnom sektoru se definicijom biometrije u članku 22 otvara veliki prostor za korištenje legitimnog interesa u prikupljanju i obradi podataka. Međutim, treba imati na umu da stavak 2 ovog članka definira potrebu prikupljana izričite privole ispitanika ako se želi provoditi biometrijska obrada.
 • Izričita privola ispitanika je i u slučaju biometrijske obrade zaposlenika (čl.23.)
 • U svakom od gornjih slučajeva koji se bave biometrijom i dalje stoji obaveza provedbe DPI-a
 • Mijenjaju se oznake o video-nadzoru te one sada moraju sadržavati (SVAKA POJEDINAČNA KAMERA) sljedeće podatke: da je prostor pod videonadzorom; podatke o voditelju obrade; podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava (čl.27., st.2.)
 • Svaki pristup video-nadzoru mora biti evidentiran (čl.28., st.4.)
 • Snimke se smiju čuvati maksimalno 6 mjeseci (čl.29.)
 • Ipak je u zakonu ostala verzija da protiv odluke AZOP-a nema mogućnost žalbe (čl.34., st.4.)
 • Inspektori AZOP-a mogu u nadzor ići najavljeno ili nenajavljeno (čl.36., st.1.)
 • Članak 37 definira proceduru oduzimanja ili izrade kopija dokumentacije nadziranog subjekta
 • AZOP si u Zakonu daje rok od 30 dana da odgovori na upite za stručno tumačenje (čl.42., st.1.)
 • Mišljenja će se naplaćivati odvjetnicima, konzultantima i drugima koji upit postavljaju u sklopu svojih usluga trećim stranama odnosno klijentima (čl.43, st.3.)
 • Zakon razlikuje pravne osobe s javnim ovlastima i pravne osobe koja obavljaju javnu službu od tijela javne vlasti. Pravne osobe s javnim ovlastima i pravne osobe koja obavljaju javnu službu mogu biti kažnjene, ali pod uvjetom da visina kazne ne ugrožava rad i opstojnost same institucije (čl.44., st.2.)
 • Kazna može biti plaćena i u ratama (čl.45., st.2.)
 • Kriterije za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencija će objavljivati u Narodnim Novinama (čl.45., st.5.)
 • Tijela javnih vlasti ipak neće moći biti kažnjena (čl.47.)

Hrvatsko poduzetništvo na europskom začelju

Najveće svjetsko istraživanje poduzetništva Global Entrepreneurship Monitor (GEM), pokazalo je da je hrvatsko poduzetništvo i dalje na začelju u Europi. Naša je zemlja u vrhu Europske Unije po iskazanim poduzetničkim namjerama, ali je percepcija o prilikama ispod prosjeka EU. Svega 25% odraslih stanovnika vidi priliku, no to je nedovoljno da se Hrvatska „odlijepi“ od začelja EU. Zašto je to tako?Hrvatski se poduzetnici, između ostalog, bore i sa sporom birokracijom. Prilikom odabira imena i djelatnosti tvrtke moraju sjedište registrirati na trgovačkom sudu i kod javnog bilježnika, izraditi pečat, zatražiti matični broj, otvoriti bankovni račun, prijaviti se Poreznoj upravi te mirovinskom i zdravstvenom osiguranju.

“Proces koji zapadne zemlje rješavaju s nekoliko klikova u Hrvatskoj traje danima pa i tjednima. Kad pokrenete posao na tjednoj razini saznajete što morate. Ako procijenimo da u mjesecu ima 20 radnih dana, nema poduzetnika koji nije minimalno jedan dan izdvojio za rješavanje administrativnih situacija”, rekao je direktor tvrtke Boost, gospodin Vitomir Lučić za Dnevnik.hr.

Pita li se poduzetnike, potrebno je administrativno i porezno rasterećenje, veći poticaji zapošljavanja te usklađivanje obrazovanja s tržištem rada.

OBJAVLJEN JAVNI POZIV: “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“. Pozivom će se sufinancirati uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih normi ili tržišno priznatih certifikacijskih shema.

Cilj Poziva: Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 50.000,00 kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 380.000,00 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore:

 • Mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova
 • Srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)
 • ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.).

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi savjetodavnih usluga za pripremu dokumentacije nužne za uvođenje sustava upravljanja kojim će se omogućiti stjecanje certifikata (snimak stanja, definicija projekta, model sustava i postavljanje ciljeva), nabava (kupnja) norma
 • edukacija djelatnika neophodna za uvođenje sustava upravljanja koji je/su predmet projektnog prijedloga
 • troškovi certificiranja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
 • troškovi vezani uz vidljivost projekta

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 14. svibnja 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38 milijuna kuna.

Ukoliko imate projektni prijedlog povezan s navedenom temom, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA. Sve zainteresirane pozivamo da nam se obrate na sales@boost.hr

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

 

Politika privatnosti tvrtke Boost d.o.o.

Davanje suglasnosti odnosi se na sve osobne podatke koje tvrtka Boost d.o.o. i njen prateći brend Datashark mogu u određenim situacijama prikupljati prilikom posjete web mjestima tvrtke, predbilježbe na Newsletter, kontaktiranja u kontekstu ostvarenja poslovne suradnje, interakcije s Boost d.o.o. u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača, poslovnog partnera i slično. To između ostalog obuhvaća i osobne podatke prikupljene na Internetu ili izvan njega.

U cilju ostvarivanja prava  na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)) tražimo i Vašu suglasnost o korištenju Vaših osobnih podataka.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

U kontaktima s Vama možemo tražiti da s nama podijelite svoje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Primanje informacija o uslugama i novostima tvrtke Boost d.o.o. (Newsletter)
 • Sudjelovanje u web aktivnostima tvrtke Boost d.o.o. na Internetu, uključujući naše kanale/stranice na društvenim mrežama i blog
 • Spremanje vaših podataka za buduće interakcije i komunikaciju s tvrtkom Boost d.o.o.
 • Pomoć u razvoju usluga i osmišljavanju kampanja prilagođenih Vama te kontinuirano poboljšanje istih
 • Pomoć u poboljšanju naših usluga te omogućavanje tvrtki Boost d.o.o. da Vas redovito informira o istima
 • Rješavanje problema koji se tiču klijenata i/ili usluga
 • Primanje prilagođenih poruka, posebnih ponuda i promotivnih sadržaja u skladu s Vašim interesima, na temelju informacija koje ste s nama podijelili, kao i na temelju informacija koje smo prikupili putem kolačića ili sličnih tehnika koje se tiču Vaše uporabe Boost d.o.o. web stranica/stranica na društvenim mrežama/blogu. Ako želite dodatne informacije o načinu na koji koristimo kolačiće, kliknite ovdje.

Pri poslovanju s tvrtkom Boost d.o.o. u svojstvu poslovnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, od Vas ćemo zatražiti da podijelite svoje osobne podatke s nama u sljedeće svrhe:

 • Upravljanje odnosima s klijentima
 • Osiguravanje pristupa informacijama
 • Komunikacija
 • Analiza i razumijevanje interakcije s klijentima
 • Odgovaranje na pitanja ili rješavanje zahtjeva za pružanje usluge
 • Ponuda ankete o zadovoljstvu nakon što dobijete odgovor na svoje pitanje ili nakon što se vaš zahtjev riješi

Općenito, Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhe o kojima smo vas obavijestili.

Osobni podaci koje Boost d.o.o. može prikupljati

Prilikom interakcije s tvrtkom Boost d.o.o. putem e-maila, weba ili društvenih mreža (npr. ako označite da vam se sviđa Boost d.o.o. na Facebooku), možemo zatražiti ili dobiti određene podatke kao što su:

 • Ime i prezime
 • Adresa e-pošte
 • Telefonski broj
 • Profil na društvenoj mreži
 • Informacije o interesima i preferencijama
 • Druge informacije o Vašem ponašanju na mreži.

Također, putem kolačića možemo prikupljati osobne podatke, uključujući između ostalih i sljedeće:

 • IP adresu
 • ID kolačića
 • Internetski preglednik

Kada s tvrtkom Boost d.o.o. komunicirate u svojstvu poslovnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, možemo prikupljati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa e-pošte
 • Telefonski broj
 • Poslovna adresa
 • Naziv i adresa tvrtke za koju radite
 • [osobni detalji koji bi mogli biti relevantni za poslovni odnos, npr., vaše profesionalno iskustvo i sl.]

Načini prikupljanja osobnih podataka

Osobne podatke s tvrtkom Boost d.o.o. možete podijeliti kroz (ne ograničavaju se na):

 • Komunikaciju s tvrtkom Boost d.o.o. (može biti vezano uz uslugu, kroz upit ili zahtjev koji ste nam uputili)
 • Komunikaciju s nekim od zaposlenika tvrtke Boost d.o.o. e-poštom, telefonom ili pisanim odnosno usmenim putem
 • Naručivanje usluge
 • Sudjelovanje u aktivnostima na društvenim mrežama koje se tiču promocije tvrtke Boost d.o.o. (npr. odabirom opcija “sviđa mi se” ili “podijeli”)
 • Zahtjev za primanje poruka na mobilni telefon/uređaj
 • Predbilježbom na Newsletter tvrtke Boost d.o.o.
 • Dobrovoljno sudjelovanje u anketama
 • Kolačiće postavljene na vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našim web stranicama
 • Praćenje društvenih mreža: tvrtka Boost d.o.o. može na internetu tražiti relevantan i javno dostupan sadržaj te ga koristiti za poboljšanje svojih usluga, rješavanje zahtjeva klijenata i pružanje ciljanih marketinških sadržaja.

Kada s tvrtkom Boost komunicirate u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača ili poslovnog partnera, prikupljanje podataka se vrši i kroz:

 • Sklapanje ugovora o suradnji
 • Pružanje usluga tvrtke Boost d.o.o.
 • Komunikacija s tvrtkom Boost d.o.o.
 • Razvijanje partnerstva
 • Prilikom pristupa poslovnim prostorima tvrtke Boost d.o.o.
 • Sudjelovanje na sajmovima, događajima ili promocijama
 • Dobrovoljno sudjelovanje u anketama

Ako ne želite da tvrtka Boost d.o.o. koristi osobne podatke koje joj niste sami dali, to nam u bilo koje vrijeme možete javiti na e-mail adresu: boost@boost.hr

Dijeljenje osobnih podataka s drugima

Vaše osobne podatke možemo podijeliti s dobavljačima usluga, poslovnim partnerima i ostalim trećim stranama, sukladno primjenjivom zakonu.

Kada s tvrtkom Boost d.o.o. komunicirate u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača ili poslovnog partnera, tvrtka Boost d.o.o. mogla bi otkriti osobne podatke dostupne u izvješćima i drugim materijalima koji su ustupljeni Vama i/ili Vašoj tvrtki za potrebe suradnje s drugim poslovnim partnerom i/ili dobavljačem.

Ako nas zakon obavezuje da dobijemo vašu suglasnost ili iz nekog drugog razloga smatramo da je Vaša suglasnost potrebna u određenim okolnostima, zatražit ćemo je prije dijeljenja vaših osobnih podataka.

Nakon što nam date svoje osobne podatke moguće ih je ažurirati, mijenjati ili zatražiti njihovo brisanje putem mail adrese: boost@boost.hr. Putem iste adrese možete postaviti i druga pitanja koja se tiču privatnosti ili izložiti svoje pritužbe u vezi narušavanja privatnosti.

U komercijalnim porukama koje vam budemo slali imat ćete mogućnost odjave s popisa primatelja.

Mogućnosti koje imate

Želimo vas bolje upoznati kako bismo vam mogli pružiti bolju uslugu, istovremeno poštujući Vaš izbor po pitanju načina na koji koristimo vaše osobne podatke.

 1. Pristanak

Za prikupljanje podataka te njihovu upotrebu možete biti zatraženi da date svoju suglasnost.

 1. Pravo na brisanje

Možete zatražiti brisanje svih svojih osobnih podataka za koje ste prethodno dali suglasnost za korištenje.

 1. Prenosivost podataka

Imate mogućnosti prenijeti svoje osobne podatke iz jednog elektronskog sustava obrade u drugi bez sprječavanja kontrolora podataka.

 1. Opoziv privole

Vaše je pravo da u potpunosti ili djelomice, bez posljedica i objašnjenja možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv možete podnijeti osobno, e-mailom ili poštom na adresu Cebini 28/II, Buzin ili e-poštom na boost@boost.hr.

Opseg

Društvene mreže

Ako ste član raznih društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i slično, trebali biste biti upoznati s alatima koje navedene stranice pružaju i odabirom načina dijeljenja osobnih podataka na profilima društvenih mreža.

Osim toga, ovisno o odabiru vezanom uz postavke na raznim društvenim mrežama, određeni osobni podaci će se možda podijeliti s tvrtkom Boost d.o.o.; primjerice informacije o vašim aktivnostima na mreži, profilima društvenih mreža (npr. interesi, bračno stanje, spol, korisničko ime, fotografija, komentari i sadržaj koji ste objavili/podijelili itd.).

Poveznice na druge web stranice

Na web stranicama tvrtke Boost d.o.o., možete pronaći veze na druga web mjesta s korisnim informacijama. Takve web stranice mogu djelovati neovisno o Boost d.o.o. te mogu imati vlastite obavijesti o privatnosti, izjave ili pravila. Izričito preporučujemo da ih pregledate kako biste saznali kako bi se vaši osobni podaci mogli obrađivati vezano uz ta web mjesta jer nismo odgovorni za sadržaj web mjesta koja ne posjeduje ili kojima ne upravlja tvrtka Boost d.o.o., kao niti za upotrebu ili prakse privatnosti istih.

Napominjemo da prihvaćamo i ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost za zaštitu osobnih podataka koje nam povjerite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument kako biste bili upoznati s uvjetima i  davanjem privole o korištenju Vaših osobnih podataka tvrtki Boost d.o.o., kao Voditelju zbirke osobnih podataka.

Za sve informacije obratite nam se putem e-mail adrese boost@boost.hr.

 

HAK surađuje s tvrtkom Boost na projektu usklađivanja s GDPR-om

hak-logo-square-512px

Hrvatski autoklub je nacionalna, neprofitna i nestranačka udruga u koju su udruženi autoklubovi, te građani, vozači i vlasnici vozila na motorni pogon. U ovom trenutku u Hrvatski autoklub udruženo je 70 autoklubova s cijelog područja Republike Hrvatske, a udruga broji više od 227.000 aktivnih članova i korisnika članskih pogodnosti.

Hrvatski autoklub obnaša niz različitih djelatnosti: sustav članskih prava i pogodnosti za članove Hrvatskog autokluba; tehnička pomoć vozačima na cesti; touring pomoć i touring usluge članovima i ostalim vozačima; informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta; sigurnost i preventiva u prometu; izdavačka djelatnost; zaštita okoliša.

Prema Zakonu o Hrvatskom autoklubu te Zakonu o sigurnosti prometa na cestama  Hrvatski autoklub ovlašten je i zadužen za obnašanje značajnih javnih ovlasti kao što su: pružanje tehničke pomoći vozačima na cestama; informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta u Republici Hrvatskoj; izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola; dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu; preuzimanje, prikupljanje, čuvanje i prodaja vozila i plovila pod carinskim nadzorom. Odlukama tijela državne uprave, Hrvatskom autoklubu povjerena je i: organizacija i provedba vozačkih ispita za sve kategorije i vrste vozila; obavljanje stručnog nadzora nad subjektima koji obavljaju osposobljavanje kandidata za vozače; obavljanje stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila; organizacija i provođenje homologacije vozila; prikupljanje, čuvanje i prodaja vozila i plovila pod carinskim nadzorom i dr.

Hrvatski autoklub započeo je projekt usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti osobnih podatka (GDPR), a za vanjskog partnera koji će im operativno pomoći izabrali su tvrtku Boost d.o.o.

Zahvaljujemo se Hrvatskom autoklubu na ukazanom povjerenju.

Što su kriptovalute i kako se oporezuju?

Kriptovalute

U zadnje vrijeme u medijima se sve više spominju kriptovalute i trgovanje s kriptovalutama.

No znate li što su kriptovalute i po čemu se razlikuju od „običnih“ valuta? Prenosimo informacije koje je izradila tvrtka PEHAL d.o.o.

Za kriptovalute možemo reći da su novi oblik digitalnog novca koji funkcionira i nastaje na temelju složenih kriptografskih algoritama na računalnim mrežama. U samoj primjeni, kriptovalute nemaju svoj fizički oblik, koriste se isto kao plaćanje karticom ili prijenos novca na drugi račun. To su samo promjene zapisa na računima, bez fizičke razmjene novca.

Kriptovalute su se počele pojavljivati 2009. godine, a prva kriptovaluta bila je Bitcoin. Od tada je stvoren velik  broj kriptovaluta, a neke od popularnijih su Litecoin, Ethereum , Zcash, Dash, Monero i druge. U smislu tržišne kapitalizacije, broja korisnika i popularnosti, Bitcoin je najpopularnija kriptovaluta, no u zadnjih nekoliko mjeseci doživjela je veliki pad vrijednosti.

Nasuprot „običnih“ valuta koje se temelje na centraliziranom sustavu, kriptovalute se temelje na decentraliziranom sustavu. To znači da ne postoje autoritativni centri poput banaka ili državnih agencija koje stoje iza njih. Kao prednosti možemo navesti jednostavnije, sigurnije i jeftinije obavljanje transakcija. S druge strane kriptovalute često mijenjaju vrijednost pa se tu lako može izgubiti novac.

Kako do kriptovaluta?

Kako biste došli do kriptovalute možete ju kupiti, zaraditi ili „izrudariti“. Kriptovalute se mogu kupiti na mnogim online mjenjačnicama. Kriptovalutu možete i zaraditi tako da uvedete plaćanje kriptovalutom (npr. Bitcoinom) za svoje proizvode i usluge. U tu svrhu postoji sustavi koji Vam omogućavaju takav način plaćanja. Neki od njih su BitPay, Coinbase, Coinkite. Vrlo popularan način generiranja kriptovaluta je i „rudarenje“. „Rudarenje“ se odnosi na način potvrđivanja transakcija u mreži. Potvrđivanje transakcija je složen proces koji provode računala, čime dolazi do velikog opterećenja procesora računala. Ova opcija zahtjeva određenu investiciju u odgovarajuću opremu.

Da bi koristili kriptovalute potreban Vam je i digital wallet odnosno digitalni novčanik. Digitalni novčanik naziv je za različite aplikacije koje služe za spajanje s bazom podataka te na temelju privatnog ključa određuju sve Vaše transakcije i na temelju toga izračunavaju trenutno stanje na računu.

Kako se oporezuju kriptovalute u Hrvatskoj?

Trgovanje kriptovalutama smatra se financijskom transakcijom te se samim time na dohodak ostvaren na temelju trgovanja kriptovalutama plaća porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka. Prema Zakonu o porezu na dohodak porezni obveznik je sam obavezan porez na dohodak od kapitala obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini.

Ako porezni obveznik ostvari gubitak na prodaji kriptovalute u jednoj kalendarskoj godini, taj gubitak može odbiti isključivo od drugih kapitalnih dobitaka u toj godini. Kako je tržište kriptovalutama vrlo nestabilno, gubici su mogući, a može se dogoditi da porezni obveznik svoj gubitak neće moći vrednovati, odnosno neće biti u mogućnosti smanjiti si poreznu osnovicu poreza na dohodak.

U slučaju ako bi se prodaja kriptovaluta obavljala kao djelatnost nekog trgovačkog društva ili ako bi fizička osoba koja plaća porez na dohodak prešla u sustav poreza na dobitak, tada bi se na prihode od prodaje kriptovaluta obračunavao porez na dobitak.

Koliko iznosi porez na kriptovalute?

Porez se plaća po stopi od 12%, a potom se uvećava za prirez koji propišu općine i gradovi. Porez plaćen po osnovi kapitalnih dobitaka smatrat će se konačnim, što znači da se neće uzeti u obzir u godišnjem obračunu poreza na dohodak i da porezni obveznik po toj osnovi neće morati podnijeti godišnju poreznu prijavu, ali ni moći ostvariti povrat, kao ni veću razliku za uplatu.

Procedura prijave poreza

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, porezni obveznici dužni su dostaviti JOPPD izvješće Poreznoj upravi prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine, u kojem iskazuju ukupno ostvarene kapitalne dobitke u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke te za pripadajuće troškove koji su naplaćeni na teret poreznog obveznika. Porezni obveznik koji ostvari dohodak od kapitala izravno iz inozemstva mora Poreznoj upravi podnijeti prijavu na obrascu RPO zbog upisa u registar obveznika poreza na dohodak.

Gostovanje na Jumpstart predavanju

Dana 01.03.2018. tvrtka Boost gostovala je na predavanju Jumpstart – isplativa poslovna ideja u organizaciji tvrtke Bijeli svijet.
Tvrtka Bijeli svijet (Bright World) uspješno nastavlja ciklus otvorenih predavanja koja pomažu potencijalnim poduzetnicima. Tema ovog predavanja bila je prenošenje najboljih svjetskih praksi i iskustva o otvaranju samoposlužnih i uslužnih praonica rublja. Naša konzultantica Marijana Polenus objasnila je kako osnovati tvrtku te koji su sve koraci potrebni za najbolji početak realizacije vlastite poslovne ideje, odnosno vlastite tvrtke.
Dobar odaziv prisutnih najavio je kvalitetan ciklus edukacija poduzetnika. Tim Boost nastavit će dosadašnju uspješnu suradnju s tvrtkom Bijeli svijet kao i na edukaciji poduzetnika!